Domesticity series
Domesticity series

6"x6"

Domesticity series
Domesticity series

6"x6"

Control and Attach (Domesticity series)
Control and Attach (Domesticity series)

Embroidery, watercolor, and photo-emulsion

Prove and Blame (Domesticity series)
Prove and Blame (Domesticity series)

Embroidery, watercolor, and photo-emulsion

Kulang Pa (Not Enough)
Kulang Pa (Not Enough)

9"x12"

Kawawa Naman Sila (Poor Them): Sto. Nino
Kawawa Naman Sila (Poor Them): Sto. Nino

24"x36"

Kawawa Naman Sila (Poor Them):  Virgin Mary
Kawawa Naman Sila (Poor Them): Virgin Mary

24"x36"

Mabait ang Filipinong Nars (Filipino Nurses are Good)
Mabait ang Filipinong Nars (Filipino Nurses are Good)

9"x12"